Wariant 17
Wariant posiada stałą rynnę górną (taką jak w systemie żaluzjowym) oraz belkę ruchomą.