Wariant 15
Wariant z obsługą przy pomocy sznurków. Każdy ze sznurków obsługuje jedną z ruchomych belek.