Wariant 14
Plisa typowa, obsługiwana za pomocą sznurka.