Wariant 11
Wariant stosowany do okien w kształcie trójkąta. Minimalna długość rynny górnej może wynosić 7cm. W zależności od kąta ramion, górny wierzchołek trójkąta (powyżej rynny górnej) pozostaje zasłonięty lub nie zasłonięty.